čeština | dansk | deutsch

Finanční podpora Evropské unie byla poskytnuta na následující projekty:

Inovace chladícího zařízení (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0011615)

Předmětem poskytnutí dotace byl vývoj metodiky měření chladicího oběhu pro aplikování v provozních podmínkách výroby, měření modelového chladicího oběhu profesionálních gastro chladicích zařízení, návrh opatření a změn oběhu pro dosažení vyšší třídy energetické účinnosti chladicího boxu. Dále stanovení základních výkonových a konstrukčních charakteristik chladící a ohřevné nádoby a vytvoření souhrnné dokumentace pro chladící a ohřevnou nádobu.

Cílem projektu bylo dosažení lepší energetické třídy a zlepšení konkurenceschopnosti na trhu.

eu.jpg

mpo.jpg