Gastro Production s.r.o.

Dotované projekty

FINANČNÍ PODPORA EVROPSKÉ UNIE BYLA POSKYTNUTA NA NÁSLEDUJÍCÍ PROJEKTY

REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR VE SPOLEČNOSTI GASTRO PRODUCTION S.R.O. je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je realizace energeticko-úsporných opatření v provozovně společnosti v k. ú. č. [662925] Kamenný Újezd a energeticky úsporná opatření se budou realizovat na parcele st. 957.

EU REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR VE SPOLEČNOSTI GASTRO PRODUCTION S.R.O.

Zahraniční veletrhy společnosti GASTRO PRODUCTION s.r.o.

EU exhibition project

VÝVOJ NOVÉHO CHLADICÍHO BOXU A KOMPONENT CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/00143 99

Předmětem poskytnutí dotace bylo měření prototypu chladicího profesionálního gastro zařízení, návrh opatření a změn pro dosažení vyšší třídy energetické třídy, vytvoření metodiky a postupů pro použití numerických metod (CFD).

Cílem projektu je vyvinutí nové řady chladicích boxů, ověření splnění interních standardů firmy ohledně spotřeby energie a vztahu k životnímu prostředí. Nastavit procesní postupy a dílčí kroky při využití moderních numerických metod jako je CFD.

Inovovaný chladící box basic (CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0009849)

Předmětem projektu je vybavení pracoviště pro řezání plechů laserem. Pořízen byl nový fiber laser, manipulačníjeřáb a regálový systém pro skladování plechů. Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0009849

Inovace chladícího zařízení (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0011615)

Předmětem poskytnutí dotace byl vývoj metodiky měření chladicího oběhu pro aplikování v provozních podmínkách výroby, měření modelového chladicího oběhu profesionálních gastro chladicích zařízení, návrh opatření a změn oběhu pro dosažení vyšší třídy energetické účinnosti chladicího boxu. Dále stanovení základních výkonových a konstrukčních charakteristik chladící a ohřevné nádoby a vytvoření souhrnné dokumentace pro chladící a ohřevnou nádobu.

Cílem projektu bylo dosažení lepší energetické třídy a zlepšení konkurenceschopnosti na trhu.

Contact us!

If you are interested in our services or just need to ask, do not hesitate to contact us via the form or by phone.

+420 722 940 605